حضور مدیر کل هولدینگ پورسینای حکیم در کارگاه آموزشی مرتبط با اندوسکوپی پیشرفته ‏‏(‏endoscopic sub mucosal dissection‏) در لبنان ‏