کمیسیون آموزش انجمن سلیاک ایران با هدف آموزش بیماران تازه تشخیص داده شده در زمینه شناخت بیماری، نحوه رعایت رژیم غذایی بدون گلوتن، نحوه مراقبت و پیگیری درمان و پیشگیری از عوارض بیماری ، راهکارهای سازگاری با سبک زندگی بدون گلوتن در سه  سطح :

 •  آموزش بیماران و خانواده ایشان
 • آموزش جامعه و مسئولین و سازمانهای دولتی مسئول در حمایت از جامعه سلیاکی
 • آموزش جامعه پزشکی و گروههای حرفه ای حمایت کننده

  از 4رویکرد اصلی استفاده نموده است .

 • تهیه متریالهای آموزشی شامل پمفلت، کتاب، فیلم آموزشی در زمینه بیماری وتغذیه گلوتن فری
 • برگزاری همایشهای علمی و همایشهای مردمی برای بیماران و خانواده ایشان
 • آموزش گروهی بیماران
 • آموزش چهره به چهره

با توجه به اینکه سلیاک بیماری هزار چهره بوده و تشخیص افتراقی آن نیاز به دانش به روز پزشکان متخصص داخلی  و فوق تخصص گوارش دارد لذا آموزش جامعه پزشکی اهمیت خاصی دارد.

انجمن سلیاک ایران سمپوزیومهای فوق تخصصی تشخیص و درمان سلیاک با امتیاز بازاموزی با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز تحقیقات پورسینای حکیم به صورت ملی وکشوری و همچنین دوره های بازاموزی پزشکان  را برگزار نموده است .

 • انجمن سلیاک ایران اهداف آموزشی خود برای آگاه سازی جامعه پزشکی در زمینه غربالگری ، تشخیص ، درمان ، مراقبت و فالوآپ و کنترل عوارض بیماری را در دستور کار خود قرارداده و به صورت مستمر انجام می دهد.
 • اولین سمپوزیوم فوق تخصصی سلیاک برای پزشکان متخصص و فوق تخصص گوارش و پیراپزشکان
 • دومین سمپوزیوم فوق تخصصی سلیاک برای پزشکان متخصص و فوق تخصص گوارش و پیراپزشکان
 • سومین سمپوزیوم فوق تخصصی سلیاک برای پزشکان متخصص و فوق تخصص گوارش و پیراپزشکان آبان 95
 • کنفرانس سلیاک تشخیص ، درمان و کنترل عوارض – فرودین 89
 • همایش برخورد با نفخ و گاز روده و اسهال مزمن و کمبود مواد مغذی و اثرات آن بهمن 89
 • چهارمین سمپوزیوم فوق تخصصی سلیاک برای پزشکان متخصص و فوق تخصص گوارش و پیراپزشکان مهر 97

فعالیتهای پژوهشی انجمن در سه حوزه تحقیقات پایه ، بالینی و صنایع غذایی با هدف توسعه دانش د رزمینه  ریشه کنی بیماری ، تشخیص ، درمان و مراقبت از بیماری و عوارض آن و کشف ناشناخته های این حوزه و همچنین شناخت فناوری های ارتقاء امنیت غذایی بیماران سلیاک و توسعه کیفت و تنوع صنایع غذایی بدون گلوتن برنامه ریزی و اجرا می گردد.

 • پیگیری آگاهسازی سازمانهای دولتی و خصوصی مسئول در زمینه شناخت بیماری و حمایتهای الزامی از این جامعه با توجه به ناشناخته بودن بیماری با هدف جلبی مشارکت ایشان
 • پیگیری تصویب قوانین حمایتی از این بیماران از جمله حمایتهای بیمه ای ، صنایع غذایی و ..
 • پیگیری آگاهسازی ،قانونگذاری  و تدوین استانداردهای امنیت  صنایع غذایی بدون گلوتن ایران
 • جلب مشارکت خیرین برای حمایت از بیماران نیازمند جامعه سلیاکی ایران
 • کمک به حل بحرانهای خانوادگی ناشی از برخورد با بیماری
 • حمایتهای روانشناختی و اجتماعی بیماران  و خانواده ایشان
 • کمک در راستای حمایت از جوانان مبتلا به سلیاک برای خدمت سربازی ، ازدواج ، شرایط زندگی در خوابگاههای دانشجویی و ..
 • ارائه کمکهای مددکارانه به نیازمندان جامعه سلیاکی ایران
 • ویزیت بیماران جدید و تشکیل پرونده توسط پزشک عمومی آموزش دیده در زمینه بیماری سلیاک
 • ویزیت فوق تخصصی پزشک فوق تخصص گوارش و کبد
 • ویزیت مراقبتی و پیگیری دوره ای بیماران طبق الگوریتم فالوآپ استاندارد جهانی توسط پزشک عمومی
 • انجام آندوسکوپی های تشخیصی و پیگیری (برای بررسی سیر بهبود پس از شروع رژیم بدون گلوتن)
 • انجام آزمایشات تشخیص طبی( بدو ورود ، تست ژنتیک و تستهای کنترلی ومراقبتی طول دوره فالوآپ) از طریق آزمایشگاه پورسینای حکیم
 • ثبت و به روز رسانی رجیستریشن فوق تخصصی سلیاک
 • آموزش به بیماران و خانواده ایشان از طریق ارائه متریالهای آموزش به بیماران و خانواده در زمینه بیماری و رژیم غذایی
 • ارائه مشاوره تغذیه به بیماران
 • ارائه مشاوره روانشناسی و روانپزشکی به بیماران
 • ارائه آموزش سبک زندگی بدون گلوتن به بیماران

در دو سطح غربالگری جامعه و گروههای پرخطر از طریق پروژه های پژوهشی طراحی شدهاز جمله گروههای پرخطر  کودکان در مدارس ، بیماران گروههای خاص از جمله بیماران مبتلا به دیابت ، اختلالات تیرویید، مشکلات کبدی و گوارشی و … می باشند.