اهداف شرکت پورسینای حکیم

  • توسعه منابع انسانی متخصص در زمینه‌ فعالیت های شرکت
  • تولید دانش از طریق تاسیس دانشگاه خصوصی پژوهش محور جامع علوم و فناوری در راستای تحقیق و توسعه پایدار جامعهاهداف شرکت پورسینای حکیم
  • راه‌اندازی و بهره‌برداری از مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی به منظور ایجاد بستر مناسب آموزشی، پژوهشی، درمانی و ارتقاء سطح سلامت جامعه
  • توسعه سلامت جامعه از طریق راه‌اندازی و بهره‌برداری از مراکز تشخیصی، درمانی، آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های فوق تخصصی بیماری‌های داخلی، ‌قلب، ‌قوق تخصص گوارش، انکولوژی، جراحی و … از طریق کلینیک‌های فوق تخصصی، ‌واحدهای پاراکلینیک و دی کلینیک قوق تخصصی و آزمایشگاه‌های فوق تخصصی تشخیص طبی و پژوهشی
  • توسعه تکنولوژی و فناوری از طریق: الف) راه‌اندازی و بهره‌برداری از واحدهای‌های تولیدی در زمینه‌های تکنولوژی، بیولوژی و دارویی به منظور تولید ثروت از علم و ارتقاء سطح زندگی جامعه و ب) راه‌اندازی و بهره‌برداری از واحدهای حرفه‌ای ارائه خدمات مورد نیاز جامعه براساس توانمندی سازمان به منظور تولید ثروت و ارتقاء دانش فنی جامعه
  • راه‌اندازی و مدیریت شرکت‌های اقماری تخصصی در زمینه‌های فعالیت شرکت از جمله شرکت آموزشی ،‌شرکت پژوهشی، شرکت انتشارات و اطلاع رسانی، ‌شرکت تولید تجهیزات پزشکی، شرکت بازرگانی تجهیزات پزشکی، مواد شیمیایی و دارویی
  • راه اندازی و مدیریت NGOهای حمایتی در راستای حمایتهای اجتماعی
  • ‌افزایش بهره‌وری و سود و تبدیل علم به ثروت
 • چشم‌انداز

  دستیابی به جامع‌ترین دهکده علمی، فرهنگی و فناوری در سطح منطقه به منظور توسعه پایدار سلامت

  بیانیه ماموریت

  این موسسه خصوصی، برآنست است تا با استفاده از دانش و فناوری روز و نیروی انسانی متخصص در عرصه‌های علمی، ‌تحقیقاتی، ‌صنعتی، ‌بازرگانی، تولیدی، خدماتی، اجتماعی و فرهنگی به صورت سازمانی پیشرو و تخصصی در راستای توسعه پایدار سلامت جامعه از طریق هم‌افزایی علم و ثروت، با حفظ ارزش‌ها و کرامت انسانی ماموریت‌های زیر را محقق سازد:

  الف) تولید دانش و فناوری

  ب) تربیت نیروی انسانی متخصص

  ج) ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی

  برای تحقق هدف ایجاد مدلی از رشد و توسعه ایجاد شود که پایدار و قابل تکرار باشد و با بهره‌مندی از توان درونی مملکت و سازمان و از طریق برقراری روابط سودمند متقابل با مراکز علمی پژوهشی و توسعه جهان، هولدینگ پورسینای حکیم متولد گردید.

  برای ساختن مدل رشد اندیشه و تولید پایدار نیاز به فرهنگ سازمانی قوی (در ابعاد اخلاقی، انسانی، سازماندهی و مدیریت علمی) پتانسیل اقتصادی مناسب، دانش علمی و فنی و روابط سودمند مناسب با جامعه، دولت و مراکز علمی و صنعتی و مراجع تصمیم‌گیر و ذیصلاح و مراجع قانونگذاری داریم. باید بصورت متعادل بر روی مقوله‌های فرهنگ سازمانی- مدیریت علمی – فعالیت اقتصادی توسعه دانش و فن‌آوری و توسعه روابط فرا سازمانی کار کنیم.

اصول زیر بناء ایجاد پورسینای حکیم

 • تعهد و پایبندی تمام عیار اعضاء سازمان به آرمان‌ها و اهداف
 • تعهد افراد به حفظ حرمت بنیانگذار سازمان
 • تعهد رئیس سازمان نسبت به حفظ حرمت، جایگاه و ارتقاء علمی اعضاء گروه
 • تعهد رئیس سازمان نسبت به استفاده از نظرات کارشناسی اعضاء در کلیه موضوعات فعالیت
 • تعهد افراد گروه به حفظ حرمت و جایگاه یکدیگر، حمایت علمی و عملی از یکدیگر، انجام کار مشارکتی با یکدیگر و حفظ حقوق مادی و معنوی یکدیگر
 • تعهد افراد گروه و رئیس سازمان به هر سندی که امضاء می‌کنند.

این تعهدات مربوط به هیئت مدیره است اما تسری تعهدات افراد در سایر رده‌های سازمان به اهداف، آرمانها و نظام مدیریتی سازمان از یک سو و تعهد هیئت مدیره و مدیران ارشد سازمان به نیازها، حرمت، ارتقاء علمی و استفاده از نظرات کارشناسان زیر مجموعه خود باید جاری و ساری گردد.

 • برخورد عادلانه به لحاظ حقوقی و انسانی با افراد
 • پاداش متناسب با انجام کار در همه رده‌ها و تنبیه و محرومیت از مزایا متناسب با خطا و قصور در همه رده‌ها
 • آینده‌نگری سازمان برای بهبود زندگی افراد سازمان.
 • بکارگیری روش‌های علمی و روانشناسی و به مشارکت گرفتن افراد در تمامی رده ها در افزایش بهره وری سازمان
 • دیسیپلین کاری یکسان شامل وقت شناسی، دقت در کار و کیفیت کار، مشتری مداری، صرفه جویی و کار بر مبنای آموزش حرفه‌ای
 • کار بر اساس برنامه تدوین شده (و تدوین کارهای احتمالی خارج از برنامه)
 • گزارش دهی بر اساس برنامه به صورت مکتوب
 • دریافت حقوق و مزایا بر اساس گزارش در همه رده‌ها از رئیس گرفته تا کارگر
 • سرمایه‌گذاری در مراکز تحقیق و توسعه هر شرکت و تجمیع تجربیات و ایجاد هماهنگی در تحقیق و توسعه هولدینگ.
 • جلب همکاری گروه‌های متخصص در فرهنگ سازمانی جهت ارتقاء اخلاق و فرهنگ کاری در سازمان.
 • سرمایه گذاری هولدینگ مدیریت مالی و سرمایه (مدیریت بودجه بر اساس برنامه و مدیریت سرمایه و منابع غیر بودجه‌ای)
 • سرمایه‌گذاری هولدینگ در مدیریت نیروی انسانی در سطوح مختلف