پژوهش و توسعه

هولدینگ پژوهشی درمانی وتوسعه پورسینای حکیم به عنوان مدلی تکرار پذیر از سازمانهای جامع دانش محور برای تولید ثروت از علم و توسعه پایدار در کشور کهن ایران ازسال 1380 ایجاد شده و مسیر توسعه خود را گام به گام به سمت بالغ تر و کارامد تر شدن می پیماید.

در تاریخچه رشد پورسینا مشهود است که بلافاصله پس ازتاسیس اولین شرکت در حوزه سلامت ( کلینیک فوق تخصصی طب داخلی ، گوارش و کبد و مجاری صفراوی در سال 1380) ،  اولین دپارتمان ایجاد شده واحد تحقیق وتوسعه بوده است زیرا سیاست کلان موسس و اتاق فکر این هولدینگ بهره مندی از رویکردهای دانش مدار و تحقیق و توسعه در ایجاد و توسعه سازمان  می باشد  و همین سیاست کلان باعث شده است که چرخه حیات خود در طول 17 سال گذشته را به خوبی طی نماید.

سیاست اصلی موسس پورسینای حکیم ایجاد زیر ساختهای تحقیق وتوسعه برای تولید ثروت از علم و به جریان انداختن ثروت برای تولید دانش و توسعه انسانی پایدار در حوزه های متعدد توسعه اعم از سلامت ، تولید، تجارت و مدیریت و ..  می باشد که با بهره گیری از منابع خصوصی ، دولتی و مردمی ( هر یک در جای مناسب و به میزان مناسب و امکان پذیر خود می باشد ) .

از بزرگترین دغدغه های توسعه هولدینگ پورسینای حکیم بهره گیری از دانش اندیشمندان ایرانی و خارجی برای تحقق انسان مترقی و توسعه پایدار جامعه جهانی است و در این راستا با جذب نخبگان داخلی ، تمهید شرایط اعزام دانشجویان به دانشگاههای خارج و ایجاد زیر ساختهای تعامل  سودمند متقابل با مراکز علم و فناوری داخلی و بین المللی در راستای پیشبرد اهداف مشترک توسعه جهانی و انسانی گام برداشته است.

سیاستهای تحقیق و توسعه هولدینگ پورسینای حکیم در راستای تحقق مگاپلن موسس پورسینای حکیم ( پروفسور امامی که اندیشه  ابتدایی آن از 20 سال قبل از ایجاد اولین هسته عملیاتی آن ) طراحی شده بود برپایه های زیر استوار است :

 • عدم وابستگی به منابع دولتی و بهره مندی از نسبت متناسبی از منابع ، خصوصی ، مردمی جامعه زیر ساختهای دولتی  با تمرکز بر سرمایه های شخصی بنیانگذار هولدینگ و سهامداران آن که همگی به ارزش سرمایه گذاری در سازمانی دانش مدار اعتقاد عملی داشتند.
 • ایجاد شرکتهای تخصصی در حوزه سلامت که هریک پس از طی دوره نوپایی بتوانند به صورت مستقل از شرکت مادر به سود آوری رسیده و در تکنولوژی تخصصی و تامین منابع لازم برای بقا و رشد خود به استقلال نسبی برسند.
 • حمایت همیشگی هولدینگ از شرکتهای اقماری تخصصی در بحرانها و زمانهایی که چالش های اقتصادی بازار مرتبط امکان ادامه مستقل حیات شرکت اقماری را سخت یا ناممکن می نماید.
 • تعاملات سودمند متقابل شرکتهای اقماری با یکدیگر و مشارکت در تسهیم هزینه های عمومی و سرباری اداره امور جاری از جمله امور مالی ، اداری ، امور حقوقی ، فناوری اطلاعات و …
 • تمرکز شرکتهای اقماری بر زمینه تخصصی خود و تبدیل شدن به قوی ترین شرکت پیشرو برای مالکیت بازار درحوزه تخصصی خود
 • نواوری در طراحی شرکتها به گونه ای که شرکت انتشاراتی اقماری هولدینگ پورسینای حکیم اولین شرکت تخصصی انتشاراتی حوزه خصوصی درمنطقه خود ویکی از اولین های کشور بود که پس از آن شرکتهای دیگری با الگو برداری از فرزانگان در این حوزه وارد شدندهمچنین اولین شرکت خصوصی جامع گوارش در کشور و اولین مرکز تحقیقات خصوصی کشور و … که سالها پس از هولدینگ پورسینا با سرمایه گذاری و تحقیق وتوسعه و الگو سازی هولدینگ پورسینای حکیم ایجاد گردیدند.
 • هدفمندی و رسالت محور بودن مدل توسعه پورسینای حکیم به گونه ای که حتی در بحرانهای اقتصادی یا شرایط زیان ده بودن شرکتهای اقماری با حمایت هولدینگ از مرحله بحران و نابودی محتمل عبور کرده و دوباره به چرخه حیات بازگشته و رسالت خود برای حفظ مدل جامع توسعه را حفظ نموده است.
 • تمرکز بر توسعه تعاملات داخلی با مراکز علمی ، مراکز توسعه ، صنایع و صاحبان ثروت برای جلب و هدایت منابع ملی و مردمی برای توسعه ایران
 • تلاش و برنامه ریزی برای برقراری تعاملات سودمند متقابل بین المللی با مراکز علمی بین المللی وو شبکه نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور
 • جلب مشاوره از نخبگان علم و صنعت داخل و خارج از کشور و اصلاح پویا و مستمر سیستم های مدیریتی هولدینگ و شرکتهای اقماری
 • دانش مدار بودن و بهره گیری از مدلهای توسعه سازمانی از جمله مدیریت فرایند، سیستم های مدیریت کیفیت ، استانداردهای تخصصی هر حوزه ، بهره گیری از دانش مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش در هریک از حوزه های تخصصی شرکتهای اقماری و همچنین در شرکت هولدینگ
 • تمرکزبر توسعه منابع انسانی متخصص از جمله حمایت از اعزام پژوهشگران جوان و دانشجویان همکار پورسینای حکیم به مراکز علمی معتبر دنیا برای برقراری تعاملات سودمند برای کشور و بتوسعه توانمندی های بین المللی
 • بهره گیری از مدلهای مدیریت استراتژیک برای مدیریت هولدینگ و شرکتهای اقماری و برنامه محور بودن اداره سازمانها و برنامه ریزی بهبود و توسعه مستمر سازمان
 • تعیین بخشی از درآمدهای هولدینگ برای حمایتهای اجتماعی خیریه در راستای رفع فقر و نیازهای اختصاصی جامعه نیازمند از جمله بیماران سرطانی و سلیاکی و..
 • تخصیص درصد قابل توجهی از درآمد هولدینگ برای تولید دانش و تحقیق وتوسعه و مدیریت این بودجه از طریق مرکز تحقیقات پورسینای حکیم