روند تاریخی تشکیل، توسعه و تکامل پورسینای حکیم

 • تاسیس اولین کلینیک خصوصی تخصصی و فوق تخصصی پیشرفته گوارش و کبد کشور. 1380
 • تأسیس مرکز تحقیقات پورسینای حکیم از طریق تشکیل 3 گروه پژوهشی در زمینه سلیاک، کانسر و پانکراتوبیلیاری در قالب گرانت پژوهشی در مشارکت با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (1381)
 • تاسیس هولدینگ پورسینای حکیم
 • راه اندازی آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی پورسینای حکیم. 1384
 • تشکیل اولین شورای استراتژیک پورسینای حکیم و برنامه ریزی تأسیس دانشگاه جامع و مرکز تحقیقات پورسینای حکیم. 1384
 • تاسیس و راه اندازی شرکت اقماری (ساب هولدینگ) انتشاراتی و مدیریت مجلات فرزانگان راداندیش 1385
 • تأسیس و راه اندازی شرکت اقماری خدمات پژوهشی کاوشگران کرانه سپهر در راستای اهداف پژوهشی پورسینا. 1385
 • توسعه شرکت فرزانگان راد اندیش از طریق خرید شرکت فرهیختگان با فعالیت آموزشی و ادغام با این شرکت (1386) در راستای توسعه قابلیت های آموزشی و تولید دانش.
 • تأسیس و راه اندازی شرکت اقماری بازرگانی تجهیزات پزشکی و مواد شیمیایی رازی در راستای شناخت بازار تجهیزات و مواد حوزه سلامت.
 • توسعه سازمانی روابط هولدینگ، ساب هولدینگ ها و ارتقا رسمیت و نظم سازمانی از طریق اجرای پروژه ها، توسعه مدیریت برنامه های استراتژیک و عملیاتی، فرهنگ سازمانی، مدیریت مالی، توسعه تکنولوژی اطلاعات و توسعه فرایندها، توسعه مدیریت منابع انسانی، پذیرش قوانین و آیین نامه ها، مدیریت مشتری و… از طریق شوراهای سیاست گذاری و مدیران . 1386
 • ادغام شرکت پژوهشی cox با شرکت فرزانگان به منظور چابک سازی سازمان 1387
 • ثبت مرکز تحقیقاتی گوارشی و کبد پورسینای حکیم در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عنوان یکی از معدود مراکز تحقیقات خصوصی کشور. 1394
 • توسعه آزمایشگاه پورسینای حکیم از طریق راه اندازی آزمایشگاه رفرانس بخش گلوتن مواد غذایی کشور و اخذ موافقت اصولی. 1392
 • تأسیس و راه اندازی شرکت دانش بنیان تولید تجهیزات پزشکی سلامت یار حکیم (مسیح) 1391
 • راه اندازی کلینیک فوق تخصصی سلیاک ایران. 1383
 • تأسیس و راه اندازی سازمان مردم نهاد ملی و علمی سلیاک ایران در راستای حمایت از بیماران سلیاک ایران و تأسیس 25 شعبه در کشور (1383) به دنبال کشف بیماران سلیاک در اجرای طرح پژوهش سلیاک در مرکز تحقیقات پور سینا.
 • راه اندازی و تاسیس مرکز آموزش تخصصی و فوق تخصصی  بیماری های گوارش و کبد ایران با مشارکت مرکز توسعه سلامت (EDC)  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 1388
 • راه اندازی و توسعه دپارتمان فوق تخصصی تشخیصی و درمانی اندوسکوپیک مجاری صفراوی به عنوان یکی از اولین مراکز فوق تخصصی کشور در این زمینه (1381)
 • راه اندازی دپارتمان فوق تخصصی اعمال پاراکلنیک گوارشی واحد اندوسکوپی، کلونوسکوپی، بالن دیلاتاسیون و پولیپ اکتومی و …. تشخیصی و درمانی (1381)
 • تاسیس و راه اندازی سازمان مردم نهاد پیشگیری از سرطان در تکمیل فعالیت های پژوهشی گروه تحقیقاتی کانسر (1395)
 • ارتقا زیرساخت های فیزیکی و درمانی از طریق انتقال به شهرک سلامت (1396)
 • تأسیس و توسعه اولین کارخانه تولید محصولات بدون گلوتن ایران از طریق خیریه و انجمن مردم نهاد سلیاک (1392)