آزمایشگاه

به منظور انجام تحقیقات لازم برای تولید محصولات، کنترل کیفیت و همچنین انجام آزمایشات به منظور اخذ تاییدیه محصولات تولید شده شرکت، آزمایشگاهی برپا شده است. این آزمایشگاه، اولین آزمایشگاه کشور مجهز به دستگاه‌های لازم برای کنترل کیفی و انجام تست‌های بیسیک برای اخذ مجوز تولید سزون جمشیدی از جمله vibrational fatigue، handle grip و needle deflection است. همچنین، به منظور انجام آزمون needle penetration rate، فانتومی توسط این شرکت طراحی و ساخته شده است که در آزمون‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این شرکت حاضر به ارائه‌ی خدمات به شرکت‌های دیگر در زمینه‌ی انجام آزمون‌های تجهیزات پزشکی می‌باشد.