آموزش

در شرکت مسیح، یادگیری و ارتقای دانش پرسنل در زمینه‌های مربوط به کار بسیار حائز اهمیت است. از این رو، پرسنل این شرکت به صورت مستمر در دوره‌های آموزشی در زمینه‌های مختلف از جمله Mechanical Simulation، Mechanical Design، قالب سازی، دروس فنی، زبان‌های خارجی و …. شرکت می‌کنند.