پژوهش و نوآوری

پژوهش نیروی محرک فعالیت‌های تولید تجهیزات پزشکی ماست و واحد تحقیق و توسعه‌ی ما شرکت را در شناسایی، توسعه، و آزمایش محصولات پزشکی نوآورانه و کسب تاییدیه‌هایی که از نظر قانونی لازمند، پشتیبانی می‌کند. این واحد تخصص و راهبری لازم را فراهم می‌کند، و تجارب سال‌ها فعالیت در زمینه‌ی توسعه‌ی محصولات، آزمون‌های آزمایشگاهی و مکانیکی، استراتژی مربوط به کسب تاییدیه‌ها، طرح و مدیریت مطالعات بالینی، و مستندسازی علمی به توانمندی‌های شرکت می‌افزاید تا شرکت مسیح را در زمینه‌ی چالش‌هایی که در مسیر درمان بیماران وجود دارد، یاری کند.

اساسا، واحد تحقیق و توسعه بر پشتیبانی از پژوهش و مهندسی توسعه تمرکز دارد. اما پشتیبانی در زمینه‌های مطالعات بالینی، ثبت اختراع، تنظیم مقررات، توسعه‌ی مالکیت فکری، و آزمون‌های غیر بالینی نیز بخش‌هایی اساسی از وظایف محوله ماست. این بدان معناست که واحد تحقیق و توسعه برای تجهیزات پزشکی تولید شده در شرکت مسیح خدمات مربوط به توسعه‌ی محصول، طراحی آزمایشات بالینی و پیش بالینی، و خدمات مربوط به کسب تاییدیه‌های لازم را ارائه می‌کند. ما با تجربه‌ی زیادی که در تعامل با نهادهای قانون‌گذار داریم، استراتژی‌های جامعی را برای اخذ تاییدیه برای تجهیزات تولیدی‌مان توسعه و اجرا می‌کنیم.