آموزش پرسنل

در شرکت رازن، یادگیری و ارتقای دانش پرسنل در زمینه‌های مربوط به کار بسیار حائز اهمیت است. از این رو، با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان، پرسنل این شرکت به صورت مستمر در دوره‌های آموزشی در زمینه‌های مختلف از جمله روانشناسی مشتری، بازاریابی، مدیریت استراتژیک، فن بیان و تشریفات، مذاکرات تجاری، آموزش بازرگانی، زبان‌های خارجی و …. شرکت می‌کنند.

از برنامه‌های آتی این شرکت، برگزاری دوره‌های آموزشی مسئولین فنی شرکت‌های توزیع‌کننده و تولیدکننده‌ی تجهیزات پزشکی، زیر نظر اداره کل تجهیزات پزشکی است.